Diz Hastalıkları

Diz Hastalıkları


Diz eklemi yük taşıyan, geniş hareket açıklığına sahip bir yapı olup, yüksek kullanım oranı ile hızlı aşınır. Aşırı kullanım, büyük ve küçük ölçekli yaralanmalar, kırıklar, romatolojik hastalıklar, menisküslere, bağlara ya da kıkırdaklara zarar verebilir. Neyse ki diz çevresindeki güçlü kaslar eklem içindeki aşınma ve yıpranma sürecinin zararlı etkilerinden bizleri korur. Ağrı, takılma, şişme gibi şikayetler bizi kısıtlamaya başladığında yardım almamız gerekir.


Tedavi, yaralanan ya da yıpranan dokuların miktarına, yıpranma şiddetine bağlı değişkenlik gösterir. Ağrı kesici ilaç tedavileri, rehabilitasyon tedavileri, eklem içi ilaç uygulamaları yapılabilir. Mekanik kısıtlama ya da yetersizlik yapan nedenleri mekanik olarak çözmek fayda sağlar.Yırtık bir menisküs, yırtılmış bir bağ, hareketleri engelleyen kıkırdak yaralanmaları, tekrarlayan çıkıklar gibi...

Artroskopi bu problemleri çözmemize yarayan bir teknik olup tüm diz hastalıklarının olmazsa olmaz tedavi biçimi değildir. Aşınma sürecini yelpazenin bir ucundan diğer ucuna şiddetlenmekte olan hastalıklar zinciri gibi düşünmek gerekir. Basit mekanik çözümlerin cerrahi tedavileri de nispeten daha hafif cerrahiler olacaktır. Şiddetli eklem ağrıları ve kısıtlılıklar içeren sorunlar için daha kesin cerrahi uygulamalar gerekebilir.

Artroskopi ekleme bakmak anlamına gelen latince bir kelimedir. Günümüzde Ortopedi ve Travmatoloji branşı tarafından uygulanan tanı ve tedavi metodudur. Eklemin su ile şişirilmesini takiben ortalama 4 mm. kalınlığında cihazların cilt yoluyla ekleme yerleştirilmeleri şeklinde yapılır. Cilt kesilerinin küçüklüğü ve dokulara az zarar vermesi nedeniyle hastanede kalış süresini, enfeksiyon riskini, ameliyat sonrası ağrı miktarını ve kötü kozmetik görünümü azaltması bakımından açık cerrahiye göre avantajlı bir yöntemdir. Yöntemin uygulanabilmesi için eğitim ve özel cerrahi ekipman gerekmektedir.

Diz artroskopisi, diz hastalıklarının çokluğu ve dizin anatomik olarak artroskopik cerrahiye uygun olması nedeniyle, en sık artroskopik cerrahi uygulanan bölgedir. Bu yöntemle; menisküs, kıkırdak, bağ, kemik dokulara rahatça ulaşılabilmekte ve tedavisi yapılabilmektedir. Yine bu yöntemle bazı eklem içi kırıklara da müdahale edilebilir.
Translate »