Kalça Hastalıkları

Kalça Ağrısı Nedenleri Nelerdir?

Kalça, vücudun ağırlığını, omurga ve karşı kalçayı da dengeleyerek taşıyan, oldukça geniş hareket açıklığına sahip bir eklemdir. Çok yönlü açısal kullanımı ve kişiden kişiye değişiklik gösterebilen biçimi nedeni ile aşınabilir. Bu aşınma sürecini kireçlenme (osteoartrit-koksartroz) olarak adlandırabiliriz. Aşırı kullanım, büyük ve küçük ölçekli yaralanmalar, kırıklar, romatolojik hastalıklar, geçirilmiş iltihaplar nedeni ile eklemin labrum adı verilen destek dokuları, bağları ya da kıkırdakları zaman içinde bozulur ve işlevsiz hale gelir. Vücudumuz omurga, karşı diz ve karşı kalçayı dengeli kullanarak aşınma ve yıpranma sürecinin zararlı etkilerini uzun süre hissetmememizi sağlar.
Ağrı, takılma, şişme, yürüyememe gibi şikayetler bizi kısıtlamaya başladığında yardım almamız gerekir.


Kalça Ağrısı Tedavisi Nasıl Yapılır?


Tedavi, eklem içindeki yaralanan ya da yıpranan dokuların miktarına, yıpranma şiddetine bağlı değişkenlik gösterir. Ağrı kesici ilaç tedavileri, rehabilitasyon tedavileri, eklem içi ilaç uygulamaları yapılabilir. Mekanik kısıtlama yapan nedenleri çözümlemek için bu nedenlere odaklanmak gerekir. Yırtık ve takılmakta olan labrum, cam ve pincer adı verilen eklem çevresi kemik çıkıntılar, hareketleri engelleyen kıkırdak yaralanmaları, gelişimsel kalça çıkığı zemininde oluşan ağrılı osteoartrit gibi.

Kalça Artroskopisi Nedir? Kalça Artroskopisi Nasıl Yapılır?


Artroskopik ve açık cerrahi bu problemleri çözmemize yarayan bir tekniklerdir. Aşınma sürecini yelpazenin bir ucundan diğer ucuna şiddetlenmekte olan hastalıklar zinciri gibi düşünmek gerekir. Basit mekanik çözümlerin cerrahi tedavileri de nispeten daha hafif cerrahiler olacaktır. Şiddetli eklem ağrıları ve kısıtlılıklar içeren sorunlar için daha kesin cerrahi uygulamalar gerekebilir.

Artroskopi ekleme bakmak anlamına gelen latince bir kelimedir. Eklemin su ile şişirilmesini takiben ortalama 4 mm. kalınlığında cihazların cilt yoluyla ekleme yerleştirilmeleri şeklinde yapılır.

Cilt kesilerinin küçüklüğü ve dokulara az zarar vermesi nedeniyle hastanede kalış süresini, enfeksiyon riskini, ameliyat sonrası ağrı miktarını ve kötü kozmetik görünümü azaltması bakımından kalça artroskopisi açık cerrahiye göre avantajlı bir yöntemdir.

Yöntemin uygulanabilmesi için eğitim ve özel cerrahi ekipman gerekmektedir. Kalça artroskopisi bu bölgedeki hastalıkların daha seyrek olması nedeni ile nadiren uygulanan bir yöntem olmakla birlikte uygun hasta seçiminde başarılı ve etkin bir cerrahidir.
Translate »