Omuz Kırıkları

Klavikula Kırıkları

Klavikula kırığı nedir?
Klavikula, omuz bölgesinde köprücük kemiği olarak bilinen kemiğin adıdır. Klavikula kırıkları tüm omuz bölgesi kırıklarının %35’ ini, tüm erişkin kırıklarının %4’ ünü oluşturur. Çoğunlukla orta hat yerleşimli, belirgin ayrışması olmayan köprücük kemiği kırıkları gözlenir.
Klavikula kırığı kaç günde iyileşir?
Hastanın yaşına göre değişmekle birlikte, köprücük kemiği kırığı için 3-6 hafta arasında 8 bandajı kullanılır. Günlük hayata dönüş 3-6 hafta sürmekle birlikte, sportif hayata dönüş ya da zorlama gerektiren aktiviteler için 3 ay dikkat edilmelidir.
Klavikula kırığı nasıl tedavi edilir?
Belirgin ayrışma gösteren, omuz çevresi işlevlerin kısıtlanmasına yol açacak ya da akromioklavikuler ekleme yakın yerleşimli kırıklar cerrahi olarak tedavi edilirler. Bu durumların dışında çoğunlukla tedavi kol askısı veya 8 bandajı denilen destekleyici cihazlarla yapılır. Ameliyat gerektiren köprücük kemiği kırıkları durumlarda plak-vida ya da kanal içi tespit cihazları ile kemik parçaların birbirine teması sağlanır.

Proksimal Humerus Kırıkları

Omuz kırığı nedir?
Proksimal humerus, kolun omuz eklemine yakın olan üst kısmının adıdır. Omuz kırığı denilince genellikle proksimal humerus kırıkları kastedilir. Erişkin kırıklarının %5’ ini oluşturur. Genellikle 60 yaş üzerinde, kemik mineral yoğunluğu düşük hastalarda basit düşmeler sonrasında görülür.
Omuz kırığı nasıl anlaşır? Omuz kırığı belirtileri nelerdir?
Omuz üzerine düşme yada el üzerine düşme sonrasında başlayan şiddetli omuz ağrıları, hareket ettirememe durumu omuz çevresinde kırık olabileceğini düşündürmelidir.
Omuz kırığı tedavisi nedir?

Bu bölge kırıklarının %80’ ini ayrışmamış kırıklar olup cerrahi gerektirmeden tedavi edilebilirler. Tedavide, kol askıları, velpo bandajı, yastıklı askılar gibi basit ve konforlu metodlar kullanılabilir. Yaklaşık 3-6 hafta civarında kol askısı kullanılır. Omuz kırığı kaynama süresi 6 haftadan daha uzun sürse de, ağrısız hareket açıklıklığı kazanılması için fizik tedavi ve rehabilitasyon başlanır.
Omuz kırığı ameliyatı-Proksimal humerus kırığı ameliyatı ne zaman gerekir?
Parçalı kırıklarda, kaynama sorunları ve işlev kaybı oluşması nedeniyle cerrahi müdahale gerebilmektedir. Modern tespit metodları sayesinde, tespit gücü yüksek, erken rehabilitasyonun sağlanabildiği tedaviler yapılabilmektedir. Minimal invaziv kırık cerrahisi adı verilen bu metod ile kırık bölgesine zarar verilmeden doğal iyileşme süreci sürdürülebilmektedir.

Omuz kırığında protez ameliyatı ne zaman gerekir?

Bazen yaralanma, kırık parçalarına, tespiti mümkün olamayacak kadar fazla zarar verir. Çok parçalı kırıklı çıkıklar, parçaların tespit edilemeyecek kadar ince ve osteoprotik olduğu durumlarda hastanın yaşam kalitesinin arttırılması ve ağrısının sona erdirilmesi amacıyla protez cerrahisi kullanılabilir.

Skapula Kırıkları

Tüm kırıkların %1’ i oranında görülür. Yüksek enerjili yaralanmalar olup, yumuşak doku yaralanmaları ve göğüs kafesi hasarı eşlik edebilmektedir. Çevresini saran kuvvetli kaslar ve göğüs kafesinin koruyucu-destekleyici etkisi sayesinde kayma görülmeyen dengeli kırıklardır. Omuz eklem yüzeyine uzanan yada omuz askı sisteminin etkilendiği parçalı kırıklarında cerrahi müdahaleye gerek duyulabilir.
Translate »