Biseps Tendon Problemleri

Kolumuzun ön yüzündeki kasların, omuz eklemi içine uzanan tendonu, biseps uzun başı olarak bilinir. Biseps uzun başı sorunları ve ağrıları, omuz çevresindeki diğer kas ve tendonlara ait sorunların varlığını da işaret eder. Tek başına biseps tendon problemleri sanıldığından daha az görülür. Ne yazık ki, eşlik eden daha önemli kas ve tendon sorunları biseps problemlerini gölgeler. Tedavi, bütün sorunların eşit düzeyde giderilmesi halinde hasta için yararlı olur.

Biseps Tendinit-Tenosinovyit Nedir

Biseps tendonu çoğu zaman aşırı yüklenmeden kaynaklanan, tenosinovyit olarak adlandırdığımız sorunla görülür. Rehabilitasyon, aktivite düzenlenmesi ve ağrı azaltıcı tedavilerden fayda görür.

Rotator Manşet Yırtığına Eşlik Edebilir

Rotator Manşet Yırtıklarıyla beraberlik gösterebilir. Biseps tendonunun eklem içindeki makara sisteminin ön ve arka yüzeyini destekleyen rotator manşet, bu bölgelerde zayıfladığında biseps tendonu yüklenmeye başlar. Tedavi çoğunlukla rotator manşet ile beraber yapılır. Rehabilitasyon ve aktivite düzenlenmesi uygulanır. Rehabilitasyondan fayda görmeyen ya da aktif yaşam beklentisi yüksek hastalarda, tendon kalitesi ve yaş göz önünde bulundurularak bunlara göre farklı cerrahiler uygulanır. İleri düzeyli rotator manşet yırtığı olan, rehabilitasyonla fayda sağlanamamış 60 yaş ve üzeri hastalarda biseps tendonu ağrıyı azaltmak için artroskopik olarak kesilip bırakılabilir. Aktif yaşam beklentisi yüksek daha genç hastalarda, kesilen biseps tendonu, humerus üst tarafına tekrar yerleştirilerek tespit edilir. Böylece güç kaybı ya da kozmetik sorunların oluşmasının önüne geçilebilir.

Biseps Tendonu Uzun Başı Yırtığı Nasıl Oluşur?

Sporcularda ve baş üstü zorlu aktivitelerle çalışan insanlarda ani yüklenmeler nedeniyle biseps tendonunda yırtılma görülebilir.
Yırtık nedeniyle pazu kaslarında güçsüzlük, şekil bozukluğu ortaya çıkabilir.
İleri yaşta, düşme sonrasında olan tek başına biseps yırtıklarına yaklaşım çoğu zaman izlem ve rehabilitasyondan ibarettir. Aktif yaşam beklentisi olan hastalarda ise beklentiler ancak cerrahi tedavi ile karşılanabilir.
Translate »