Tibia Kırıkları

Tibia kırıkları, konservatif ve çeşitli cerrahi metodlarla tedavi edilebilmektedir. Konservatif izlem %1.3 kaynamama, %15’lere varan hatalı kaynama ile sonuçlanmaktadır. Son on yıl içinde geliştirilen biyolojik bir uygulama olan, sınırlı girişimsel plaklama ile kırık tespiti tatminkar tedavi sağlayabilmektedir.

Kanal içi çivileme özellikle orta hatta yerleşimli kapalı kırıklarda altın standart olarak kabul edilir. Hastanın erken dönemde güvenli yük verebilmesini sağlayan bir tespit yöntemidir.

Sınırlı girişimsel plak tespiti sıklıkla metafizyel yerleşimli (üst ve alt uç bölgeler) parçalı kırıklara uygulanmaktadır. Parçalı ve basit metafizyel kırıkların düşük profilli plaklar ile medial krural bölgeye, subkutan tünelleme ile tespiti esastır. Düzeltme, koronal-sagittal ve rotasyonel dizilimin sağlanması koşulu ile kabul edilir, anatomik dizilim zorunlu değildir. Tespit sertliği göreceli denge olarak bilinen, mikro harekete izin veren düzeydedir. Mikrokareket özellikle parçalı kırıklarda uygun miktarda kullanılabilirse kırık kaynamasına olumlu etkide bulunmaktadır.
Translate »