Kasık Ağrısı

Kasık Ağrısı (Atletik Pubalji-Osteitis Pubis-Sporcu Fıtığı)

Kasık bölgesi, sindirim sistemi, üriner sisitem rahatsızlıkları ve kas iskelet sistemi için ortak bir alanda bulunmaktadır. Her 3 grup hastalığında bulgu ve şikayetleri bu alanda belirgin ifade bulabilir. Travma zemininde ya da yavaş gelişen seyirde kasık ağrısı ile başvuran sporcular için her 3 alan sorunlarının da göz önünde tutulması gerekir. (Kasık fıtığı, idrar yolları ve üreme sistemi hastalıkları göz ardı edilmemelidir.)

Atletik Pubalji

Kasık bölgesi spor yaralanmaları genellikle bu bölge kaslarının esnemesi ile oluşur. Kasık bölgesine uzanan pek çok kas grubu bulunmaktadır. Atletik Pubalji ve Sporcu Fıtığı yakın bölge kas gruplarının zarar görmesi ile meydana geldiğinden tanı-tedavi zincirleri benzerlik gösterir. Karın ön duvarını oluşturan Rektus kasının (Musculus Rectus Abdominus), leğen kemiği (Pelvis Pubik Bölgesi) yapışma alanında oluşan yırtıklar Atletik Pubaljiye neden olurlar. Uyluk iç tarafından uzanan Adduktor kasların yapışma alanınına yakın bölgede oluşan yırtıklar da tabloya eşlik edebilir. Transversalis fasianın yırtılması arka kasık duvarını zayıflatarak Sporcu fıtığına neden olabilir. Tedavi bölgede oluşan ağrılı durumun soğutulması ile sağlanır. Antiinflamatuar ve kas gevşeticiler kullanılabilir. Fizik tedavi ile kondisyonun arttırılmasına rağmen tedaviye yanıt vermeyen durumlarda, yırtılan batın duvarı kasları, fasyası ya da kaslar için tamir planlanabilir.

Osteitis Pubis

Pelvik halkayı oluşturan kemikler, ön tarafta simfizis pubis adı verilen alanda buluşurlar. Hastalar, kronik süreçte başlayan (1-6 ay), kasık üst-orta hatta yerleşimli ağrı şikayeti ile başvururlar. Genellikle pelvik kasların ani ve tekrarlayıcı ateşlenmesine (aşırı yüklenme-zorlanma) pelvik kemiğin ve bağların verdiği aşırı cevap halidir. Vakaların %90'ı fizik tedavi, soğutma, antiinflamatuar ve lokal injeksiyonlardan fayda görür. Nadiren cerrahi müdahale ile tedavi gerektirebilir. Kronik bir hastalıktır.
Translate »