Genç sporcularda ya da ani omuz burkulması yaşayan hastalarda karşımıza çıkar. Biseps-labrum bileşkesinin alttaki glenoid kemik yüzeyinden sıyrılmasıdır. Bu sıyrılma küçük bir yırtık olarak görülebildiği gibi biseps tendonunun içine uzanan bir yırtık görünümünde olabilir.
Ağrı iki şekilde gözlenir. Omuzun ön tarafından aşağıya yayılan, geceleri artış gösteren süreklilik arzeden hafif bir ağrı bulunur. Ayrıca omuzun dönme (torsiyonel) hareketlerinde ortaya çıkan ani takılma hissi ile karakterize şiddetli bir ağrı da gözlenebilr. (Dead Arm)
Sıyrılmanın derecesi göz önüne alınarak tedavi yönlendirilir. Hafif düzeyli sıyrılmalar bölgedeki sıvı tutulumu azaltılıp, kapsül germe-kas güçlendirilmesi içeren rehabilitasyonla kontrol altına alınabilir. İleri düzeyli sıyrılmalar için artroskopik slap tamiri ya da temizleme metodları kullanılabilir.
Translate »