Rotator Manşet Yırtıkları-Sıkışma Sendromu

Omuz Tendon Yırtığı Nedir? Tendon Yırtığı Tedavileri Nelerdir?

Rotator manşet, omuz ekleminin dinamik dengesini sağlayan kas topluluğunun adıdır. Bu kas topluluğunun yırtılmasıyla eklem dengesini kuramaz ve hareket kaybı gelişir.
Rotator manşet yırtıkları, travmatik veya yaşa bağlı olarak oluşabilir. Hastanın omuzunda ağrı, kolunu kaldıramama ve güçsüzlük şikayetleri vardır. Yırtık boyutunun küçük olduğu durumlarda diğer kasların güçlendirilmesi ile şikayetler azaltılabilir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon ile küçük yırtıkların günlük olumsuz etkileri azaltılabilir.
Yırtık tendon uçları için PRP (Trombositten Zengin Plazma) kullanımı gün geçtikçe artan, ancak etkinliği tartışılmakta olan bir uygulamadır. Kontrol gruplarıyla planlanmış ileriye dönük çalışmalarda, PRP'nin yırtık rotator manşetin iyileşmesine belirgin katkı sağladığı gösterilememiştir.
Rotator Manşet yırtığı zaman içinde büyür. Yırtığın büyümesiyle eklemin dengesi sağlanamaz. Omuz başının yuva üzerindeki dönme gücü kaybolur ve baş eklemde yukarıya kayar. Zamanla yırtık manşet uçları kısalır yağlanır ve incelir.

Omuz Tendon Yırtığı Ameliyat ile Tedavisi

Aktif, hayat kalitesinden ödün vermek istemeyen ve hareket kaybı yaşayan hastalara yırtığın tamiri önerilir.
Yırtık tamirinden elde edilecek fayda, kas dokusunun kalitesine bağlıdır. Artroskopik ya da açık olarak tedavi edilebilmektedir.
Çok büyük ve onarılması mümkün olmayan kas yırtıklarında, açık tendon transferi uygulanır.
Yırtık rotator manşetin artroskopik görünümü ve tamiri
Rotator manşet yırtıklarının tedavi edilmeden kendi haline bırakılması durumunda, yırtık uçları ve geride kalan manşet kasları kalitelerini yitirir. Yırtık uçlar kısalır ve işlevsiz hale gelir.
Manşet kasları menteşe görevini yapamadığında eklem sürtünmelere, aşınmalara maruz kalır ve ağrılı bir kireçlenme biçimi oluşur.
Bu aşamada artık yırtık tamiri ya da tendon transferi gibi koruyucu ameliyatlar hastanın kolunu ağrısız kaldırmasını sağlayamamaktadır.
Ters protez (Reverse Shoulder Arthroplasty) adı verilen, hastanın ağrısız bir şekilde kolunu kaldırabilmesini sağlayan tedaviler kullanmak gerekebilir.
Translate »