Kıkırdak Yaralanmaları

Kıkırdak Yaralanmaları

Kıkırdak yaralanmalar gençlerde genellikle travmaya maruz kalan eklemlerde kıkırdak yüzeyinin iyileşmeyen yırtıkları yada altındaki kemikle beraber kırılmaları şeklinde oluşmaktadır. Orta ve ileri yaş hastalarda ise yaşlanmaya ve aşırı kullanmaya bağlı oluşabilmektedir. Yine her yaş grubunda ilaçlar ve zehirli maddelerin etkisi ile kıkırdak hastaları gelişmektedir. Genellikle kendisini dizde şişlik, ağrı, takılma hissi yada ciddi hareket kısıtlılığı olarak göstermektedir. Bu tip yaralanmalarda hastanın yaşı, aktif hayat beklentisi, yaralanan alanın genişliği ve derinliği göz önüne alınarak cerrahi metod seçilir.

Mikrokırık (Microfracture): Hasarlı kıkırdak alanının temizlenmesi ve tabandaki sağlıklı kemik dokunun delinerek canlandırılması bu yöntem artroskopik olarak gerçekleştirilmektedir.

Mozaikplasti (Mozaicplasty): Hasarlı alan çıkartılarak yerine eklemdeki yük taşımayan bölgeden sağlıklı kıkırdak ve kemik dokunun taşınması işlemidir. Yöntemin büyük çoğunluğu kıkırdak bölgedeki hasarlı alanın büyüklüğüne göre artroskopik olarak yapılabilmektedir. Kıkırdak hasarı geniş bir alandaysa açık cerrahi gerektirebilmektedir. Mozaikplasti bazen büyük Osteokondritis Disekans alanlarının tespiti için de kullanılabilmektedir.
Kıkırdak Hücre Ekilmesi (Autolog Chondrocyte Implantation): Hasarlı alanın çok geniş olduğu genç hastalarda uygulamaktadır. Tedavi iki aşamalı olarak yapılmaktadır. İlk aşamada hastadan kıkırdak doku örneği alınarak cerrahi işleme son verilir ve hasta evine gönderilir. Bu alınan kıkırdak dokudaki hücreler laboratuvar ortamında hasarlı alanın tamirine yetecek kadar üretilir. Yeterli doku elde edilince hasta tekrar ameliyata alınır ve bu üretilen kıkırdak hastaya ekilir ve iyileşmesi beklenir.
Translate »