Akromioklavikuler Eklem Çıkığı

Akromioklavikuler Eklem Çıkığı ( Ayrışma)

Akromioklavikular eklem, klavikula (köprücük) ve skapula (kürek) kemiklerinin omuz üst tarafında karşı karşıya gelmesiyle oluşur. Klavikulanın dış uç kısmı ile skapulanın akromion adını alan kavisli çıkıntısı eklemin parçalarıdır. Bu iki kemiği, eklem kapsülü ve korakoklavikular bağlar bir arada tutar.
Travma sonrasında kapsül ve bağların yırtılması nedeniyle oluşan akromioklavikuler eklem çıkığı ise bir başka akromioklavikuler sorundur. Klavikula dış ucunun farklı seviyelerde ayrışmasıyla oluşur. Ayrışmanın derecesine göre tedavi değişir.
Hafif ve orta düzeyli ayrışmalar kol askısı ile istirahat ettirilerek tedavi edilir. İleri seviyeli ayrışmaların erken dönemde cerrahi tedavisi önerilir.
Ağrı ya da kozmetik nedenlerle orta seviyeli ayrışmalar ilerleyen dönemlerde cerrahi müdahale gerektirebilir. Cerrahi müdahale ile yükselen klavikulanın ucu traşlanarak tekrar seviyesine çekilir. Kopmuş olan bağlarda yeniden yapılandırılır. Böylece ağrısız ve normal bir görünüm ve işlevsel bir omuz eklemi elde edilir.
Translate »