Frozen Shoulder (Donuk Omuz)

Frozen Shoulder (Donuk Omuz)

Omuz eklem kapsülünün çeşitli nedenlerle, setleşmesiyle oluşan, kendini sınırlayıcı bir hastalıktır. Sıklıkla kontrolsüz Şeker Hastalığı (Diabetes Mellitus) nedeniyle tetiklenir.

Geçirilmiş omuz çevresi kırıkları ve ameliyatlardan sonra fizik tedavi ve rehabilitasyona rağmen görülebilmektedir.
Eklem kapsülü omuz eklemini birarada tutan esnek ama koruyucu bir yapıdır. Eklem kapsülünün çok gevşek olması durumunda çıkma hissi oluşur. Çok sertleşmesi durumunda ise eklem zırh giymiş birisi gibi hareketsiz hale gelir.

Eklem kapsülünde, ödem, inflamasyon, eklem yüzeyini döşeyen dokularda çoğalma oluşur. Kapsül esnekliğini yitirir ve hareket kısıtlılığı, şiddetli ağrı ile karakterize şikayetler oluşur.
  • Tedavi çeşitli uygulamalar ve basamakları içerir. Diabetes Mellitus gibi etkenlerin endokrinoloji ya da dahiliye hekimlerince kontrol altına alınması gerekir.
  • Antiinflamatuar (ağrı kesici) kullanılarak eklemdeki yangılı durum rahatlatılabilir.
  • Erken evrelerde rehabilitasyondan fayda gören hastaların, fizyoterapistleri tarafından düzenli aralıklarla görülmeleri tekrar kısıtlılık oluşmasını engeller.
  • Eklem içi kortizol ya da Hyaluran enjeksiyonlarının kapsüldeki yangıyı azalttığına dair çalışmalar mevcuttur. Benzer enjeksiyon uygulamaları PRP (Trombositten Zengin Plazma) için de denenmektedir. Ancak klinik sonuçlarının, kortizole üstünlüğü konusunda çalışmalar yetersiz kalmaktadır.
  • Terapiye rağmen eklem hareket açıklığının yeterince sağlanamadığı durumlarda, ilerlemiş evrelerde, artroskopik gevşetme uygulanabilir. Ekleme 2 noktadan girilerek yapışmış olan kapsül ve rotator interval gevşetilir. Hastalara ertesi gün rehabilitasyon ve eklem hareket açıklığı egzersizleri başlanarak ağrısız hareket açıklığı erkenden kazılmaya çalışılır.
Translate »